บอร์ดติดประกาศกํามะหยี่

  • บอร์ดติดประกาศกํามะหยี่, บอร์ดกํามะหยี่, บอร์ดชานอ้อย
  • พื้นเป็นชานอ้อย บุกำมะหยี่ สีต่างเช่นสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน
  • ใช้สำหรับติดเอกสาร, รูปภาพ, ติดประกาศทั่วไป
  • แบบติดผนัง มีหลายขนาดมาตรฐาน
  • ตั้งแต่ 60x80cm. 80x120cm
  • 120x150cm.120x180cm 120x240cm
  • จนถึง120xความยาวตามความต้องการ หรือขนาดสั่งทำ
  • เครดิต  บริษัทนิปปอนมัลติบอร์ด จำกัด