บอร์ดไม้ก็อก, บอร์ดติดประกาศไม้ก็อก

บอร์ดไม้ก็อก, บอร์ดติดประกาศไม้ก็อก

บอร์ดไม้ก็อก สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ข่าวสารของบริษัท หรือประกาศอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บอร์ดไม้ก็อก บอร์ดไม้ก็อกจึงเป็นความจำเป็นอีกทางสำหรับสำนักงาน บริษัท โรงเรียน สถานที่ราชการ หรือสถานที่ ที่มีคนหมู่มากที่จะต้องการจะติดประกาศ บอร์ดติดประกาศ เป็นอีกช่องทางที่จะสามารถจะติดประกาศสื่อสารได้เป็นอย่างดีบอร์ดบานเดี่ยวบอร์ดตู้กระจก-บานเดี่ยว3บาน บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก บอร์ดไม้ก๊อก บอร์ดประกาศไม้ก๊อกขอบไม้สัก บอร์ดไม้ก๊อกขอบไม้ บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่บอร์ดตู้กระจก บอร์ดตู้กระจกล้อเลื่อน บอร์ดกำมะหยี่ล้อเลื่อน บอร์ดไม้ก๊อกล้อเลื่อน ป้ายรับสมัครงาน บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ บอร์ดกำมะหยี่ บอร์ดชานอ้อย บอร์ดประกาศกำมะหยี่ขอบไม้สัก บอร์ดไม้ก๊อกขอบอลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่ขอบอลูมิเนียมบอร์ดติดประกาศตู้กระจก-บานเลื่อนรายละเอียด สำหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ เป็นกระจกใสบานเลื่อน รางหนีบ 2 บาน มีกุญแจล็อคแบบกด พี้นเป็นพื้นชานอ้อยบุไม้ก๊อก บุกำมะหยี่ ไวท์บอร์ด ขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่60x80cm. ถึง120x240cm. ขอบเป็นอลูมิเนียมสีเงิน แบบติดผนังแขวนผนัง

บอร์ดติดประกาศกํามะหยี่

  • บอร์ดติดประกาศกํามะหยี่, บอร์ดกํามะหยี่, บอร์ดชานอ้อย
  • พื้นเป็นชานอ้อย บุกำมะหยี่ สีต่างเช่นสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน
  • ใช้สำหรับติดเอกสาร, รูปภาพ, ติดประกาศทั่วไป
  • แบบติดผนัง มีหลายขนาดมาตรฐาน
  • ตั้งแต่ 60x80cm. 80x120cm
  • 120x150cm.120x180cm 120x240cm
  • จนถึง120xความยาวตามความต้องการ หรือขนาดสั่งทำ
  • เครดิต  บริษัทนิปปอนมัลติบอร์ด จำกัด

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก

บอร์ดติดประกาศตู้กระจกสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ข่าวสารของบริษัท หรือประกาศอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บอร์ดตู้กระจก มีบานกระจกใส2บาน เลื่อนไปมา ติดป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำ และสามารถเปิดปิด ได้อย่างสะดวก มีกุญแจเพื่อใช้ ปิดล๊อค ป้องกันเอกสารสำคัญไม่ให้หล่นหายได้ บอร์ดที่ประกาศจึงเป็นความจำเป็นอีกทางสำหรับสำนักงาน บริษัท โรงเรียน สถานที่ราชการ หรือสถานที่ ที่มีคนหมู่มากที่จะต้องการจะติดประกาศ บอร์ดติดประกาศ เป็นอีกช่องทางที่จะสามารถจะติดประกาศสื่อสารได้เป็นอย่างดีบอร์ดบานเดี่ยวบอร์ดตู้กระจก-บานเดี่ยว3บาน บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก บอร์ดไม้ก๊อก บอร์ดประกาศไม้ก๊อกขอบไม้สัก บอร์ดไม้ก๊อกขอบไม้ บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่บอร์ดตู้กระจก บอร์ดตู้กระจกล้อเลื่อน บอร์ดกำมะหยี่ล้อเลื่อน บอร์ดไม้ก๊อกล้อเลื่อน ป้ายรับสมัครงาน บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ บอร์ดกำมะหยี่ บอร์ดชานอ้อย บอร์ดประกาศกำมะหยี่ขอบไม้สัก บอร์ดไม้ก๊อกขอบอลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่ขอบอลูมิเนียมบอร์ดติดประกาศตู้กระจก-บานเลื่อนรายละเอียด สำหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ เป็นกระจกใสบานเลื่อน รางหนีบ 2 บาน มีกุญแจล็อคแบบกด พี้นเป็นพื้นชานอ้อยบุไม้ก๊อก บุกำมะหยี่ ไวท์บอร์ด ขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่60x80cm. ถึง120x240cm. ขอบเป็น อลูมิเนียมกล่องสีเงิน แบบติดผนังแขวนผนัง